حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
 

خط مشی کیفیت

شرکت مهندسی سهند سامانه برتر با ماموریت طراحی، تولید،توسعه، نصب و راه اندازی نرم افزار و همچنین انجام کلیه فعالیت ها در چهارچوب وظایف مندرج در اساسنامه، چشم انداز خود که همانا دستیابی به جایگاه برترین شرکت مهندسی نرم افزار در سطح خاورمیانه در حوزه فعالیت های خویش می باشد را از طریق تمرکز ویژهبر انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان در سایه رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط و احترام به ارزش های سازمانی خود و با محوریت اهداف کلان زیر دنبال می کند:
شناسایی و تامین نیازهای مشتریان در راستای تولید محصولات نرم افزاری
ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات ارائه شده به منظور افزایش رضایت مشتریان
کاهش هزینه در تولید، توسعه و پیاده سازی محصولات نرم افزاری
افزایش بهره وری، توانمندی در رضایتمندی نیروی انسانی و ارتقای دانش فنی و مهارت ها از طریق آموزش های موثر و مستمر
تعهد به اجرای الزامات سازمانی، قانونی، قرارداری و بین المللی
بهبود فرآیندهای کاری در جهت مستمر و اثربخشی مستقیم مدیریت کیفیت شرکت
پرورش خلاقیت نیروی انسانی به منظور ارائه راه حل های نوین بازرگانی و تولید محصولات نرم افزاری
توسعه حوزه چغرافیایی ارائه خدمات و محصولات
مدیریت ارشد ضمن بازنگری خط مشی در فواصل زمانی مناسب و با تعهد و حمایت کامل از رئوس اشاره شده، کلیه کارکنان را برای نیل به چشم انداز حرکتی شایان توجه در مسیر تحقق اهداف ترتیب نموده و به واسطه تناسب خط مشی به عنوان مسئول اصلی این سیستم انتظار دارد.
کلیه مدیریان، مسئولین و کارکنان ضمن احترام به اصول فوق، همفکری و مشورت لازم در جهت بهبود مستمر و تداوم تناسب و کارایی این سیستم (ISO9001.2008) را به عنوان بستری جهت سرآمدی سرلوحه اقدامات خویش قرار دهند.